JAMIE CHASE – Pintant el moviment

El Jamie Chase pinta moviment. Tant a la seva vessant de pintor com a la de dibuixant de còmic, aconsegueix captar tota la cinemàtica de les escenes, fent servir cinemàtica amb doble sentit, ja que la seva carrera de pintor es bassa en les pelis més mítiques d’aventures d’una època, des de “Lost World” fins a tota la obra del mestre Harryhausen.

Apropant-se als setanta anys, el teniu al catàleg de la  Dark Horse il·lustrant Borroughs amb un traç i un toc de pintura “seriosa” irònicament adient per les aventures pulp del mestre del segle passat.

Ha seleccionat per a la Revista Meteora dotze peces seves, ens saluda des de Nou Mèxic:

1. “El sacrifici” de la història d’Edgar Rice Burroughs al nucli de la Terra,
acrílic sobre el llenç 18×12


2. “David and the Mahar” de la història d’Edgar Rice Burroughs al nucli de la Terra”, acrílic sobre paper 22×30


3. “Dian of Pellucidar” de la història d’Edgar Rice Burroughs “Pellucidar”,
acrílic sobre paper 20×16


4. “Brontosaurus”,de la pel·lícula “1.000.000 anys aC”,
acrílic sobre paper 12×16


5. “Planet of Dinosaurs” de la pel·lícula “Planet of Dinosaurs”,
acrílic sobre paper 20×16


6. “Allosaure Menace” de la pel·lícula “1.000.000 anys aC”,
acrílic sobre el llenç 14×18


7. “King Kong and the Serpent” de la pel·lícula de 1933 “King Kong”,
acrílic sobre paper 12×16


8. “Pterosaur” de la pel·lícula “1.000.000 anys aC”,
acrílic sobre paper 16×18


9. “Rhedosaur” de la pel·lícula “Beast from 20.000 Fathoms”,
acrílic sobre paper 12×16


10. “Dinosaure Fight” de la pel·lícula “1.000.000 anys aC”,
acrílic sobre paper 20×16


11. “Underwater Encounter” Acrílic sobre llenç 12×16


12. “Batalla del Drac i dels Cíclops” de la pel·lícula “The 7th voyage of Sinbad”, acrílic sobre paper 12×16