Loteria Mexicana

Resulta que el joc de la Loteria Mexicana funciona com el Quinto. És a dir, és un Bingo. La simbologia però, és tan potent, que costa de creure que això sigui tot.

La cosa és que tothom té una fulla amb imatges distribuïdes aleatòriament, quan són anunciades pel locutor, es van col·locant fitxes o llavors sobre cada una d’elles fins a completar-la.

La similitud amb el quinto és que les cartes, en ser tretes del joc, són “declamades” amb frases, la diferència és que aquestes són usualment improvisades, tipus: “La que suena cada mañana: La Campana!”.

Les il·lustracions ( hi ha diferents, les més habituals, les de la casa Gallo ) remeten a un món lluminós i alhora sinistre, asfixiant i màgic, acolorit i perillós; de cadascuna podríem escriure un conte falsament ingenu.

Com ho són tots els contes.