SSWIII – Incontinència creativa

Hi ha gent que dóna noms a carrers que no ha fet ni la meitat pel món de l’art del que fa cada dia el SSWIII: més de 200 loops de vídeo brutals per descarregar, més de 1500 imatges totals als seus “Everydays”

Tot i això, apropant-te a la persona no hi ha cap tron, cap torre d’ivori, el paio és divertit, polifacètic, interessant, humil… 

En fi, ( preguntes i respostes originals al final de l’article ) aquí el teniu:

Qui ets?

Switzon S. Wigfall, III també conegut com a “SSWIII” – pronunciat “S-S-W-3”.

D’on vens?

Sóc originari de Durham, Carolina del Nord, criat a la “Bull City”. Ara resideixo i treballo a Los Angeles, Califòrnia.

Què fas?

Com deia a començament, sóc un dissenyador gràfic d’animació digital, artista visual en 3D, VJ i productor de hip-hop en pràctiques, experimentant i actuant a l’escena del beat a LA, m’encanta crear contingut personalitzat per a músics, concerts, festivals, xarxes socials, i fins i tot fer comèdia.

En poques paraules, genero contingut visual on deixo que la música sigui  la força impulsora del meu treball. Una part important de la meva obra també és barrejar art, visuals, les meves idees i a més a més un sentit de l’humor recargolat amb l’actualitat, dins l’exercici diari on produeixo una nova peça d’art digital al dia, anomenat “Everyday’s”.

Com ho fas?

El meu software favorit i l’únic que faig servir en relació a la producció i postproducció  en el procés de crear aquestes imatges és el Cinema 4D amb un plugin anomenat Octane per millorar encara més la qualitat, l’atractiu dels meus renders.

Per a l’última parada del procés fico el renderitzat acabat de sortir del forn al Photoshop i afegeixo algunes textures i correcció del color.

La mateixa regla s’aplica amb Adobe After Effects quan converteixo alguns dels fotogrames artístics quotidians en animació (visuals, loops per VJ…).

I per què ho fas?

Faig el que faig, perquè me l’estimo amb una quantitat boja de curiositat i de passió.

Des de coses de ciència-ficció abstracta fins al surrealisme per a concebre composicions meme-friendly: Intento el meu maleït més difícil encara a l’hora de complir… fins i tot si tot el que tinc aquell dia són quinze minuts. No importa com estiguem d’ocupats, n’estic segur que tots tenim com a mínim quinze minuts lliures per escatimar cada dia, no importa d’on surtin, he, he…

També estic treballant com un boig en la producció de beats hip-hop: Samplejant discos vells, sons de tots els àmbits de la vida, descarregant d’Internet… col·locant-ho tot junt amb les meves pròpies visuals (creant una experiència abstracta sci-fi hip-hop) que aviat es compartirà a Internet, i en directe a la manera clàssica, he, he… Crec que és important que t’hi cagues generar contingut i després presentar-ho online i en  directe.


A part d’això, tinc unes quantes caràtules de discos, plataformes audiovisuals a xarxes  socials i contingut visual personalitzat que estic fent per a alguns artistes musicals i influencers creatius.

També estic treballant en un curt que he estat posposant durant uns anys… al final he tingut les pilotes per dir-me que sóc un puto gandul i mirar-me al mirall en llevar-me cada matí (com a tots els putos vídeos inspiradors d’autoajuda) i preguntar-me: “Què faré sobre això!?” he, he, he… m’estic divertint contestant això ( del pal comèdia… ), però sí: finalment estic ajuntant tot el material i organitzant d’una manera genial  les parts grans i petites que tenia del monstre que era el projecte sencer, creant un curt de visuals i música instrumental.

D’altra banda faig alguns projectes per empreses de Realitat Virtual i Realitat Augmentada i per acabar, estic col·laborant i treballant en algunes visuals per un dels meus mentors/col·legues creatius, un artista hip-hop i comediant que es fa dir “Open Mike Eagle”

És una bona pregunta. En aquest moment, el món està completament potes enlaire: enlloc massa lluny de moment, però fent constantment petits i grans moviments estratègics a la meva estranya i maca “ciutat dels àngels” (LA).

On vas?

No obstant això, em sento molt optimista sobre el futur i l’onada que vindrà de grans oportunitats i treballs creatius amb la meva comunitat de maleïts creadors de talent increïble a tot el món.

I on vols arribar?

Definitivament m’agradaria arribar aviat on sou, a Barcelona, Espanya: fotre’ns un bon esmorzar i cafè, riure i fer una actuació en viu a la nit següent com a manera de mostrar el meu amor i gratitud per mostrar-me tant d’amor i suport a la meva feina.

Gràcies! No sé quan passarà, però estic segur que passarà aviat en un futur pròxim. Sí… farem que passi!

Who are you?

Switzon S. Wigfall, III (also known as “SSWIII” – pronounced “S-S-W-3”).

Where do you come from?

I’m originally from Durham, North Carolina (“Bull City” bred), and now I reside and work in Los Angeles, California.

What do you do?

I am a motion graphic designer, 3d visual artist, vj and hip-hop music producer practicing, experimenting and performing in the LA beat scene with a love for creating custom content for musicians, concerts, festivals, social media, and even comedy acts. In a nutshell I create visual content where I let music be the driving force of my work.

A big part of what I do also is mixing art, visuals, my ideas as well as weird sense of humor with the state of current events into this daily practice where I create a new piece of computer generated art a day, called “Everyday’s.

How do you do it?

My favorite and only software I use (post-production) and (production) wise to create these images is in Cinema 4D with a plugin called Octane to further enhance the quality, eye-candy goodness of my renders.

For the last stop of the process I drop the finished baked render in Photoshop and add some textures and color correction (same rule applies with Adobe After Effects) when I turn some of the everyday render art stills into animation (visuals / vj-clips).

And why are you doing it?

I do what I do, because I love it with an insane amount of curiosity and passion. 

What are you doing these days (currently)?

For my everyday’s I try and get better and better (one day at a time). Some days I have an hour to spare to try and learn something new (could be a certain type of material to apply to my models, or a concept stuck in mind from a current event taking place) and I try my best to deliver that idea as best as possible…sometimes my renders come out looking a little basic-shitty looking (in my most humble opinion lol), and sometimes they come out looking fairly decent.

From abstract sci-fi stuff to surrealism to concept meme-friendly compositions: I try my fucking hardest to deliver… Even if all I have in a day is fifteen minutes. No matter how busy we are, I’m sure we all have at least a free fifteen minutes to spare everyday (no matter what lol..)

I’m also working on my hip-hop beat production work like crazy: Sampling old records, sounds from all walks of life and internet downloads… Putting it all together with my own visuals / vj-loops (creating an abstract sci-fi hip-hop experience) to soon share with the internet, and live (in person) “the old fashion way” lol…( I think it’s super fucking important to create work and perform your creations online and offline in person).

Other than that, I have a few album cover, social media platform and custom visual content I’m making for a few music artists and creative influencers. I’m also working on a short film I’ve been procrastinating on for a few years…Finally had the balls to call myself a fucking procrastinator and look myself in the mirror after I wake up in the morning (like all the fucking inspirational self-talk videos) and ask myself: “what am I going to do about it???” ha, ha, ha, ha…

I’m having some fun with responding to this question some (comedy-style), but yes: I’m finally getting my shit together and cranking out small and large parts of the whole monster of a project in creating a new visual instrumental music short.

I’m also doing a few projects for VR and AR companies and lastly collaborating and working on some visuals for one of my mentors/creative-homies who is a hip-hop artist and comedian who goes by the name “Open Mike Eagle”. 

Where are you going?

Hmmmm… That’s a good question.

At the moment with the world being completely fucking upside down: nowhere super far right now but constantly making small and large power moves in my strange and beautiful “city of angels” (LA).

However, I do feel super optimistic about the future and a wave of great opportunities and creative jobs with my community of so many goddamn incredibly talented creators world-wide.

And where would you like to arrive?

I would definitely like to arrive in Barcelona, Spain to you guys soon: have a nice lunch and coffee, laugh and do a live A/V performance the same following night as a way to show my love and gratitude for showing me so much love and support in my work: Thank you!

Not sure when it’ll happen, but I’m sure it’ll definitely happen sometime soon in the near future.

Yeah…  We’ll make it fucking happen!